2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Assignatures
  VISIÓ ARTIFICIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) VISIÓ ARTIFICIAL Codi 175171201
Ensenyament
Intel·ligència Artificial (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI
Adreça electrònica domenec.puig@urv.cat
carme.julia@urv.cat
Professors/es
PUIG VALLS, DOMÈNEC SAVI
JULIÀ FERRÉ, CARME
Web http://consultar l'espai Moodle de l'assignatura
Informació rellevant Introduir els conceptes fonamentals de Processament d'Imatges i aprofundir en temes avançats de Visió per Computador relacionats amb els problemes d'anàlisi i reconeixement automàtic d'imatges complexes. S'estudiaran els conceptes teòrics i es realitzaran aplicacions pràctiques amb eines conegudes de Processament d'Imatges i Visió per Computador.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent