2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Assignatures
  ROBÒTICA INDUSTRIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ROBÒTICA INDUSTRIAL Codi 175171206
Ensenyament
Intel·ligència Artificial (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA-BARROSO VILALLONGA, CARLOS
Adreça electrònica carlos.garciabarroso@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-BARROSO VILALLONGA, CARLOS
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/ri/
Informació rellevant Repassar els conceptes bàsics de Robòtica i aprofundir en temes avançats de planificació de moviments: planificació de moviments fins, servo visual i planificació de trajectòries lliures de col•lisió. Aplicar els coneixements adquirits mitjançant treballs pràctics amb robots industrials.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent