2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175171101 ARQUITECTURES PARAL.LELES I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171107 ARQUITECTURES PARAL.LELES II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171113 COMERÇ ELECTRÒNIC Únic anual
Obligatòria 6
175171105 COMPILADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171111 COMPILADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171102 DISSENY D'INTERFICIES GRÀFIQUES Únic anual
Obligatòria 4.5
175171103 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171108 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171106 INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175171112 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
175171109 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Únic anual
Obligatòria 6
175171104 XARXES DE COMPUTADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171110 XARXES DE COMPUTADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175171114 TREBALL DE FI DE MÀSTER: TESI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
175171209 APRENENTATGE EN AGENTS I SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 6
175171216 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Únic anual
Optativa 4.5
175171220 FUZZY LOGIC Únic anual
Optativa 6
175171205 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Optativa 6
175171214 LÒGICA COMPUTACIONAL PER A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 6
175171221 MINDS, BRAINS AND MACHINES Únic anual
Optativa 4
175171217 MINERIA DE DADES II Únic anual
Optativa 6
175171222 NEURAL NETWORKS IN FINANCE AND INVESTING Únic anual
Optativa 2
175171218 PROBABILISTIC GRAPHICAL MODELS Únic anual
Optativa 6
175171213 PROCESSAMENT DEL LLENGUATE NATURAL PER AL PROCESSAMENT MASSIU D'INFORMACIÓ TEXTUAL Únic anual
Optativa 6
175171212 PROCESSAMENT PER A LA COMUNICACIÓ PERSONA/ MÀQUINA Únic anual
Optativa 6
175171203 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Optativa 4.5
175171206 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 6
175171219 SELF-ORGANIZING AGENT SYSTEMS Únic anual
Optativa 6
175171207 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Optativa 9
175171204 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI Únic anual
Optativa 4.5
175171208 SISTEMES DISTRIBUÏTS Únic anual
Optativa 4.5
175171210 SISTEMES INTEL.LIGENTS DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS Únic anual
Optativa 6
175171202 SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
175171211 TÈCNIQUES AVANÇADES D'APRENTATGE AUTÒMATIC Únic anual
Optativa 6
175171201 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 4.5