2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Calendari d'exàmens

Podeu consultar el calendari d’exàmens d’aquest ensenyament en la següent adreça web: http://www.etse.urv.es/intranet/InfoComu/HorarisExamens/2006_2007/

IMPORTANT: Malgrat els esforços per evitar-ho hi poden haver errors.  Per aquest motiu us recomanem consultar-los abans dels exàmens a la web o al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola.