2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Continuació d'estudis

La obtenció d'aquest títol dóna accés directe al Doctorat en Enginyeria Informàtica de la URV.