2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Plan de estudios

El Màster en Intel.ligència Artificial va ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i publicat, per la seva entrada en vigor, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) núm. 157 el dilluns 3 juliol de 2006 Boe màsters. Aquest ensenyament es va implantar per primera vegada el curs 2006/2007, i  desprès de l’última modificació pel curs 2008-09 el seu Pla d’Estudis és el següent Pla d'estudis mia 2008-09.

La realització d'aquests estudis té com a resultat l'obtenció del títol de Màster en Intel·ligència Artificial que és un títol únic i conjunt atorgat per les universitats UPC (coordinadora), URV i UB. Aquest títol té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

El nombre total de crèdits d'aquest ensenyament és de 120 distribuïts de la següent manera:

CURS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
TREBALL DE FI DE MÀSTER: TESI DE MÀSTER
TOTALS
1R
60
0
0
60
2N
0
30
30 (obligatoris)
60
TOTAL
60
30
30
120

 

Els alumnes de la URV poden fer els 30 crèdits optatius del segon curs amb qualsevol de les assignatures optatives de la UPC, la UB o la URV. Tot el primer curs i el treball de Fi de Màster: Tesi de Màster l’hauran de fer a la URV.

Podeu trobar més informació en la següent adreça:

http://www.urv.cat/masters_oficials/pla_master_int_artificial_it_recerca.html