2007_08
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Sortides professionals

Els estudiants que optin per aquest Màster podran accedir a sortides professionals: