2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria
A A 
english 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175171113 COMERÇ ELECTRÒNIC Only annual
Obligatòria 6
175171112 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Only annual
Obligatòria 3
175171111 COMPILADORS II Only annual
Obligatòria 4.5
175171110 XARXES DE COMPUTADORS II Only annual
Obligatòria 4.5
175171105 COMPILADORS I Only annual
Obligatòria 4.5
175171106 INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Only annual
Obligatòria 4.5
175171107 ARQUITECTURES PARAL.LELES II Only annual
Obligatòria 4.5
175171109 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Only annual
Obligatòria 6
175171108 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Only annual
Obligatòria 4.5
175171104 XARXES DE COMPUTADORS I Only annual
Obligatòria 4.5
175171103 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Only annual
Obligatòria 4.5
175171102 DISSENY D`INTERFICIES GRÀFIQUES Only annual
Obligatòria 4.5
175171101 ARQUITECTURES PARAL.LELES I Only annual
Obligatòria 4.5
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
175171114 TESI DE MÀSTER (URV) Only annual
Obligatòria 30
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
175171217 MINERIA DE DADES II Only annual
Optativa 6
175171216 COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA Only annual
Optativa 6
175171214 LÒGICA COMPUTACIONAL PER A LA INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL Only annual
Optativa 6
175171215 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES I PROGRAMACIÓ AMB RESTRICCIONS Only annual
Optativa 6
175171213 MÈTODES EMPÍRICS PER AL PROCESSAMENT DEL LLENGUATE NATURAL Only annual
Optativa 6
175171212 MÈTODES SIMBÒLICS PER AL PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL Only annual
Optativa 6
175171211 TÈCNIQUES AVANÇADES D`APRENTATGE AUTÒMATIC Only annual
Optativa 6
175171210 SISTEMES INTEL.LIGENTS DE SUPORT A LA PRESA DE DECISIONS Only annual
Optativa 6
175171209 APRENENTATGE EN AGENTS I SISTEMES MULTI-AGENT Only annual
Optativa 6
175171208 SISTEMES DISTRIBUÏTS Only annual
Optativa 4.5
175171207 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Only annual
Optativa 9
175171206 ROBÒTICA INDUSTRIAL Only annual
Optativa 6
175171205 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Only annual
Optativa 6
175171204 SISTEMES D`AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI Only annual
Optativa 4.5
175171202 SISTEMES MULTI-AGENT Only annual
Optativa 4.5
175171203 ROBÒTICA COOPERATIVA Only annual
Optativa 4.5
175171201 VISIÓ ARTIFICIAL Only annual
Optativa 4.5