2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Intel·ligència Artificial (2006)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175171101 ARQUITECTURES PARAL·LELES I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171107 ARQUITECTURES PARAL·LELES II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171113 COMERÇ ELECTRÒNIC Únic anual
Obligatòria 6
175171105 COMPILADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171111 COMPILADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171102 DISSENY D'INTERFÍCIES GRÀFIQUES Únic anual
Obligatòria 4.5
175171103 ENGINYERIA DEL SOFTWARE I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171108 ENGINYERIA DEL SOFTWARE II Únic anual
Obligatòria 4.5
175171106 INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
175171112 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA Únic anual
Obligatòria 3
175171109 SISTEMES INFORMÀTICS EN TEMPS REAL Únic anual
Obligatòria 6
175171104 XARXES DE COMPUTADORS I Únic anual
Obligatòria 4.5
175171110 XARXES DE COMPUTADORS II Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175171114 TREBALL DE FI DE MÀSTER: TESI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
175171205 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT I MINERIA DE DADES Únic anual
Optativa 6
175171202 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
175171203 ROBÒTICA COOPERATIVA Únic anual
Optativa 4.5
175171206 ROBÒTICA INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 6
175171223 SEMINARI D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 3
175171207 SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES Únic anual
Optativa 9
175171204 SISTEMES D'AJUT A LA DECISIÓ MULTICRITERI Únic anual
Optativa 4.5
175171208 SISTEMES DISTRIBUÏTS Únic anual
Optativa 4.5
175171216 SOFT COMPUTING Únic anual
Optativa 4.5
175171201 VISIÓ ARTIFICIAL Únic anual
Optativa 4.5