2021_22
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 

Pràctiques

1.-PRÀCTIQUES CLÍNIQUES

Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen al llarg dels quatre anys del grau en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’estudiant se li assignarà una infermera/tutora.

L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques.

GUIA DE PRÀCTIQUES CLÍNIQUES DELS ESTUDIANTS DE LA FACULTAT D’INFERMERIA DE LA URV