2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 

Copisteria

CAMPUS CENTRE

Hi ha un servei de fotocòpies per a tota la comunitat universitària.

Horari: L’horari es revisarà cada curs acadèmic

També hi ha una màquina d’autoservei al hall del Centre a disposició dels alumnes