2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
Infermeria (2002)
 Assignatures
  CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Codi 18031021
Ensenyament
Infermeria (2002)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
FERRÉ GRAU, CARMEN
Adreça electrònica mariajose.algora@urv.cat
carme.ferre@urv.cat
mdolors.burjales@urv.cat
mariateresa.gomariz@urv.cat
ines.omella@urv.cat
Professors/es
ALGORA GAYAN, MARIA JOSÉ
FERRÉ GRAU, CARMEN
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
GOMARIZ MUÑOZ, MARIA TERESA
OMELLA LOLO, INÉS
Web
Informació rellevant Introduir a l’alumne amb els aspectes psicosocials i emocionals bàsics per el desenvolupament de la seva practica professional en relació a la persona, la família i el grup amb una perspectiva de cuidatge integral