2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
Infermeria (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031002 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Primer
Troncal 4.5
18031003 INTRODUCCIÓ A L'INFERMERIA COMUNITÀRIA Primer
Troncal 7.5
18031018 NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA Primer
Troncal 6
18031021 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Segon
Troncal 6
18031020 LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL Segon
Troncal 4.5
18031016 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 10.5
18031019 FONAMENTS D'INFERMERIA Anual
Troncal 15
18031010 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA Anual
Troncal 10.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031017 FARMACOLOGIA Primer
Troncal 6
18031004 INFERMERIA COMUNITÀRIA I Primer
Troncal 6
18031007 INFERMERIA GERIÀTRICA Primer
Troncal 7.5
18031006 PRACTICUM COMUNITARI Segon
Troncal 6
18031013 PRACTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Segon
Troncal 6
18031008 INFERMERIA MATERNO-INFANTIL Anual
Troncal 15
18031011 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Anual
Troncal 15
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA Primer
Troncal 7.5
18031101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Segon
Obligatòria 4.5
18031014 PRACTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Segon
Troncal 7.5
18031005 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Anual
Troncal 10.5
18031012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Anual
Troncal 12
18031015 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18031207 APROFUNDIMENT PRÀCTIC DE PROCEDIMENTS I PROVES DIAGNÒSTIQUES Primer
Optativa 4.5
18031209 ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA Primer
Optativa 4.5
18031212 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Primer
Optativa 4.5
18031203 EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA Primer
Optativa 4.5
18031206 TÈCNIQUES EXPRESSIVES I ARTTERÀPIA APLICADA A L'ATENCIÓ D'INFERMERIA Primer
Optativa 4.5
18031205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Segon
Optativa 4.5
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Segon
Optativa 4.5
18031201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Segon
Optativa 4.5
18031211 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Segon
Optativa 4.5