2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061002 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I Primer
Troncal 4.5
18061004 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA Primer
Troncal 7.5
18061019 NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA Primer
Troncal 6
18061003 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Segon
Troncal 6
18061021 LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL Segon
Troncal 4.5
18061017 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 10.5
18061020 FONAMENTS D'INFERMERIA Anual
Troncal 15
18061011 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MÉDICO-QUIRÚRGICA Anual
Troncal 10.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061018 FARMACOLOGIA Primer
Troncal 6
18061005 INFERMERIA COMUNITÀRIA I Primer
Troncal 6
18061008 INFERMERIA GERIÀTRICA Primer
Troncal 7.5
18061007 PRÀCTICUM COMUNITARI Segon
Troncal 6
18061014 PRÀCTICUM MÉDICO-QUIRÚRGIC I Segon
Troncal 6
18061009 INFERMERIA MATERNO-INFANTIL Anual
Troncal 15
18061012 INFERMERIA MÉDICO-QUIRÚRGICA I Anual
Troncal 15
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA Primer
Troncal 7.5
18061101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Segon
Obligatòria 4.5
18061015 PRÀCTICUM MÈDICO-QUIRÚRGIC II Segon
Troncal 7.5
18061006 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Anual
Troncal 10.5
18061013 INFERMERIA MÉDICO-QUIRÚRGICA II Anual
Troncal 12
18061016 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Anual
Troncal 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061216 ATENCIÓ D'INFERMERIA ALS VELLS AMB PROBLEMES SOCIO-SANITARIS Primer
Optativa 4.5
18061209 ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA Primer
Optativa 4.5
18061208 COMUNICACIÓ EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Primer
Optativa 4.5
18061219 CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS Primer
Optativa 4.5
18061220 FONAMENTS DE CERCA D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA Primer
Optativa 4.5
18061203 EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA Segon
Optativa 4.5
18061205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Segon
Optativa 4.5
18061201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Segon
Optativa 4.5
18061212 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Segon
Optativa 4.5