2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre )
 Subjects

First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18061002 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I First
Troncal 4.5
18061004 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA First
Troncal 7.5
18061019 NUTRICIÓ I DIETÈTICA EN INFERMERIA First
Troncal 6
18061003 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES II Second
Troncal 6
18061021 LEGISLACIÓ I ÈTICA PROFESSIONAL Second
Troncal 4.5
18061011 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA Annual
Troncal 10.5
18061017 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Annual
Troncal 10.5
18061020 FONAMENTS D'INFERMERIA Annual
Troncal 15
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18061005 INFERMERIA COMUNITÀRIA I First
Troncal 6
18061008 INFERMERIA GERIÀTRICA First
Troncal 7.5
18061018 FARMACOLOGÍA First
Troncal 6
18061007 PRÀCTICUM COMUNITARI Second
Troncal 6
18061014 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Second
Troncal 6
18061009 INFERMERIA MATERNOINFANTIL Annual
Troncal 15
18061012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Annual
Troncal 15
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
18061001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA First
Troncal 7.5
18061015 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Second
Troncal 7.5
18061101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Second
Compulsory 4.5
18061006 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Annual
Troncal 10.5
18061013 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Annual
Troncal 12
18061016 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Annual
Troncal 9
Optional
CodeNamePeriodTypeCredits
18061203 EVOLUCIÓ I INFLUÈNCIA DE LA SEXUALITAT HUMANA First
Optional 4.5
18061208 COMUNICACIÓ EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA First
Optional 4.5
18061209 ATENCIÓ D'INFERMERIA EN SITUACIONS D'URGÈNCIA First
Optional 4.5
18061216 ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS First
Optional 4.5
18061219 CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS First
Optional 4.5
18061201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Second
Optional 4.5
18061205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Second
Optional 4.5
18061212 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Second
Optional 4.5
18061220 FONAMENTS DE CERCA D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA Second
Optional 4.5
18061202 INFERMERIA INTERNACIONAL Second
Optional 4.5