2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Infermeria (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061004 INTRODUCCIÓ A LA INFERMERIA COMUNITÀRIA Primer
Troncal 7.5
18061017 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 10.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061005 INFERMERIA COMUNITÀRIA I Primer
Troncal 6
18061008 INFERMERIA GERIÀTRICA Primer
Troncal 7.5
18061009 INFERMERIA MATERNOINFANTIL Primer
Troncal 15
18061018 FARMACOLOGIA Segon
Troncal 6
18061012 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA I Segon
Troncal 15
18061007 PRÀCTICUM COMUNITARI Segon
Troncal 6
18061014 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC I Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061001 ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA Primer
Troncal 7.5
18061101 HISTÒRIA DEL CUIDATGE EN INFERMERIA. MODELS I DESENVOLUPAMENT CIENTÍFIC EN INFERMERIA Segon
Obligatòria 4.5
18061015 PRÀCTICUM MEDICOQUIRÚRGIC II Segon
Troncal 7.5
18061006 INFERMERIA COMUNITÀRIA II Anual
Troncal 10.5
18061013 INFERMERIA MEDICOQUIRÚRGICA II Anual
Troncal 12
18061016 INFERMERIA PSIQUIÀTRICA I SALUT MENTAL Anual
Troncal 9
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18061216 ATENCIÓ D'INFERMERIA A LA GENT GRAN AMB PROBLEMES SOCIOSANITARIS Anual
Optativa 4.5
18061219 CURES D'INFERMERIA EN PROCESOS TERMINALS Anual
Optativa 4.5
18061210 DESIGUALTATS SOCIALS I SALUT Anual
Optativa 4.5
18061205 GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL EN ELS SERVEIS SANITARIS Anual
Optativa 4.5
18061202 INFERMERIA INTERNACIONAL Anual
Optativa 4.5
18061218 LA INFÀNCIA AMB PROBLEMES ESPECIALS Anual
Optativa 4.5
18061204 PROGRAMES DE SALUT A ESCALA LOCAL Anual
Optativa 4.5
18061201 TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA Anual
Optativa 4.5
18061212 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA DE DADES I AVALUACIÓ DE RESULTATS Anual
Optativa 4.5