2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Codi 18204002
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BORRUEL LLOVERA, ANA MARIA
Adreça electrònica rosamaria.sansegundo@urv.cat
anamaria.borruel@urv.cat
Professors/es
SAN SEGUNDO MOZO, ROSA MARÍA
BORRUEL LLOVERA, ANA MARIA
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura pretén aportar a l'alumne aquells coneixements que li són necessaris per a comprendre els mecanismes que influeixen en les necessitats bàsiques i deduir les implicacions que aquests coneixements tenen, en la valoració, planificació de l'atenció i en els procediments d'infermeria. L'atenció de les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió i per a poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l'estructura de l'organisme i el seu funcionament en condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base de l'assignatura
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent