2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOESTADÍSTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) BIOESTADÍSTICA Codi 18204003
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Adreça electrònica mrosa.aparicio@urv.cat
elena.abello@urv.cat
Professors/es
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
ABELLO RILEY, ELENA
Web
Informació rellevant Per poder conèixer la distribució dels problemes de salut, els seus determinants, la influéncia dels factors que condicionen la presentació de les malalties, i els efectes de les intervencions sanitàries, tenim com a eines de treball: L'estadistica, la demografia i l'epidemiologia. Aquestes disciplines són bàsiques per a la comprensió del procés salut-malaltia i per a la identificació de factors de risc amb la finalitat de programar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent