2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOESTADÍSTICA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) BIOESTADÍSTICA Codi 18204003
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Infermeria
Coordinador/a
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
Adreça electrònica joan.fernandez-ballart@urv.cat
mrosa.aparicio@urv.cat
jaume.magre@urv.cat
Professors/es
FERNÁNDEZ BALLART, JOAN DOMÈNECH
APARICIO CASALS, MARIA ROSA
MAGRE AGUILAR, JAUME
Web
Informació rellevant Per poder conèixer la distribució dels problemes de salut, els seus determinants, la influéncia dels factors que condicionen la presentació de les malalties, i els efectes de les intervencions sanitàries, tenim com a eines de treball: L'estadistica, la demografia i l'epidemiologia. Aquestes disciplines són bàsiques per a la comprensió del procés salut-malaltia i per a la identificació de factors de risc amb la finalitat de programar activitats de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent