2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A16 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals per a identificar i analitzar la influència dels factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups per a posar en pràctica accions de promoció, prevenció i educació sanitària.
 A20 Coneixements rellevants sobre les evidències científiques en salut per a aplicar-lo a la investigació, la presa de decisions i la resolució de problemes en la pràctica infermera.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo .....
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C3 Gestionar la información y el conocimiento.