2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A16 Saber interpretar els resultats dels estudis estadístics
Utilitzar els mètodes estadístics per a quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les poblacions.
 A20 Analitzar l'estructura i dinàmica d'una població
Identificar els elements bàsics de la demografia
Conèixer el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut.
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 B2 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Tipo C Código Resultados de aprendizaje
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors