2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Seminarios
A16
A20
B2
C3
Resolució de problemes integrant els coneixements d'estadística, epidemiologia 30%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A16
A20
B2
C3
Realització d'exercicis, cerca d'informació i anàlisi en epidemiologia, demografia i estadística 30%
Pruebas mixtas
A16
A20
Prova escrita per avaluar l'asimilació dels conceptes mínims de l'assignatura 30%
Otros  

Es valorarà, entre altres, l'assistència als seminaris i a les classes de resolució de problemes, que s'engeguin les activitats a temps, la participació en el Foro de Consultes, serietat el les tasques d'autoavaluació i avaluació de companys.

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria