2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  BIOESTADÍSTICA
   Recomendaciones


 
Otros comentarios
Mantenir un ritme constan en l’estudi, la realització de totes les activitats programades i la prova escrita, és practicament segur que superaras l’assignatura sense problemes Per aprovar l’assignatura cal aprovar cadascuna de les Unitats temàtiques (bioestadística, demografia i epidemiologia)