2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
   Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria inclourà preguntes curtes o esquemes dels tres blocs temàtics, una pregunta de pràctiques i un problema de genètica.

En l'ànim d'orientar a l'alumne a obtenir els resultats òptims (nota màxima) en l'examen es fan els següents comentaris:

1. Quan se li demana a l'alumne que defineixi un concepte, s'espera que l'alumne respongui 3 punts bàsics:

a. Què és? (estructura, composició, procés específic que es realitza)

b. On és? (localització de l'estructura o del procés) i

c. Per què serveix? (funció específica del component, etapa o procés)

Així mateix, i si procedeix, s'espera que posi algun exemple concret o faci un dibuix si és pertinent.

Si en la pregunta es demana fer un esquema és important fer-lo de manera clara i entenedora. Si és adient es complementarà amb una breu explicació.

Els alumnes que vulguin revisar el seu examen, hauran de portar els seus apunts per tal de poder comprovar i valorar més acuradament el perquè de la puntuació obtinguda.