2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Asignaturas
  FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA
DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA APLICADA Código 18204005
Titulación
Grau d'Infermeria (2009)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
6 Formación básica Primer Primero
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Prerrequisitos
Departamento Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Correo-e xavier.moriones@urv.cat
Profesores/as
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Información relevante Descripció general L’objectiu de la infermeria és la cura de la persona durant tot el seu procés vital, tenint-la en compte com a ser integral, per tant, el professional d’infermeria ha de tenir coneixements de les bases i de les principals funcions del comportament humà. Durant l’exercici professional ajuden les persones a desenvolupar estratègies per assolir l’equilibri amb elles mateixes, els altres i l’entorn. Per oferir unes cures de qualitat s’ha de considerar la persona com un tot únic amb les seves particularitats biològiques, intel•lectuals, emocionals, socials i creences, el funcionament integral de les quals contribueix en el procés de salut i malaltia. Si aquestes dimensions i processos no s’integren i interactuen adequadament l’equilibri es trenca i la persona necessitarà ajuda. Per reconèixer i donar resposta a aquestes necessitats cal conèixer les diferents dimensions i processos de funcionament del comportament humà des de les vessants filogenètica, evolutiva, bàsica i social, fent servir com a referents els diferents marcs teòrics o models conductuals actuals.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.