2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.1.- La psicología com estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.- Perspectiva holística del comportament humà: la conducta com un sistema.

3.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie.

4.- El binomi herència-aprenentatge: plasticitat neuronal.

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.

6.- Trets d'una psicologia aplicada a l'infermeria: l'ésser humà és l'objecte de la pràctica infermera. (aquest punt es desplegarà a l'assignatura: "Relació terapèutica i comunicació en l'infermeria" al 2n curs.Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius
1.- Concepte de Període d’Empremta: dependència i afecció. Patología de la afecció.

2.- El concepte de maduració i els aprenentatges bàsics associats

3.- Trests bàsics del procés de desenvolupament emocional.

4.- Trets bàsics del procés de desenvolupament cognitiu.

5.- Trets bàsics del procés de desenvolupament psicosocial
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics

1.- Sensopercepció, atenció, aprenentatge i memòria.

2.-Pensament , intel•ligència i llenguatge.

3.- Motivació, sequència de la motivació i conflicte.

4.- Emoció i intel·ligència emocional , afrontament i adaptació al canvi.

5.- Els condicionants del medi sociocultural. Naturalesa de la frustració, estratègies d'afrontament i adaptació al canvi.