2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica I:
Introducció i conceptes generals.


1.- La psicologia com l'estudi de la conducta humana: què és una conducta?.

2.-El binomi herència-aprenentatge: plasticitat neuronal.

3.- Filogènesi de la conducta humana: adaptació al medi i herència de l'espècie

4.- Perspectiva holistica del comportament humà: la conducta com un sistema.

5.- Models psicològics d'estudi de la conducta humana.

---------------------------------------------------------------

Unitat temàticaII:
Processos i condicionants evolutius
1.- El concepte de maduració i els aprenentatges bàsics associats

2.-Concepte de Període empremta: dependència i afecció. Patologia de la afecció.

3.- Trets bàsics del procés de desenvolupament emocional.

4.- Trets bàsics del procés de desenvolupament cognitiu: pensament , intel·ligència i llenguatge.

5.- Trets bàsics del procés de desenvolupament psicosocial

-------------------------------------------------------
Unitat temàtica III:
Processos psicosocials bàsics1.- Sensació-percepció i aprenentatge.

2.- Motivació, seqüència de la motivació i conflicte.

3.- Emoció, concepte i diferències amb els conceptes d'instint i sentiment. Les emocions bàsiques

4.- L'emoció de la por i les seves implicacions en el comportament humà.

5.- Anàlisi evolutiva de les pors infantils.

6.- Els condicionaments del medi sociocultural. Naturalesa de la frustració, estratègies d'afrontament i adaptació al canvi.

---------------------------------------------------------------