2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
B3
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A22
B1
B3
B5
24 52 76
Atenció personalitzada
B1
1 1 2
Seminaris
A7
A22
B1
B3
B5
34 28 62
 
Proves objectives de tipus test
A7
A22
B1
B3
B5
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat