2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A21 Afavorir la dinàmica grupal.
Distingir els diferents components de la comunicació.
Reconèixer els diferents estils de comunicació.
Practicar habilitats assertives per al desenvolupament del rol professional.
 A22 Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions que provoquen als individus.
Identificar les diferents emocions.
Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i aplicar-los per a regular les emocions.
 A23 Desenvolupar les habilitats bàsiques per a establir la relació terapèutica.
Conèixer els elements bàsics de l'entrvista clínica.
Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixen la relació terapèutica.
 A24 Valorar la importància dels registres i practicar la seva realització.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Reflexionar sobre la importància de desenvolupar les tècniques cognitives-conductals a la pràctica professional.
Aplicar les tècniques cognitives conductals per a resoldre situacions complexes a la vida professional i/o professional.
 B6 Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris socials.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge