2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A21
A22
A23
A24
B2
B6
24 26 50
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A21
A22
A23
A24
B2
B6
0 46 46
Pràctiques a laboratoris
A21
A22
A23
A24
B2
B6
34 12 46
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A21
A22
A23
A24
B2
B6
1 4 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat