2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A20
C2
2 2 4
Sessió Magistral
A20
12 18 30
Fòrums de discussió
C2
C3
0 6 6
Resolució de problemes, exercicis
A20
B4
C3
5 10 15
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A20
C3
4 10 14
Treballs
A20
B4
C2
C3
4 34 38
Tècnica del dilema
B4
C3
2 20 22
Pràctiques a través de TIC
A20
B4
C2
C3
2 15 17
Atenció personalitzada
B4
C3
2 2 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat