2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció a l'estudiant podrà ser presencial un mínim de tres ocasions, es recomanable i demanar prèviament cita segons l'horari de tutoria que la professora ha establert. La modalitat virtual per mitjà del correu electrònic, sempre que calgui.