2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A20
C2
Prova escrita de conceptes bàsics sobre les TICS. 5% de la nota final
Fòrums de discussió
C2
C3
Avaluació del grau de participació de l'estudiant en el tema proposat. Apropament a l'objecte d'estudi fonamentat en cerca d'informació que tingui credibilitat. 10% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis
A20
B4
C3
Qualificació del contingut, de la presentació i del lliurament en el termini marcat. 10% de la nota final
Treballs
A20
B4
C2
C3
Qualificació seguint les indicacions tant del contingut, com de l'extensió. Presentació seguin les indicacinons. LLiurament en el termini marcat. 30% de la nota final
Tècnica del dilema
B4
C3
Avaluació mitjançant el rendiment a l'aula i el lliurament d'exercicis. 10% de la nota final
Pràctiques a través de TIC
A20
B4
C2
C3
Proves sobre exercicis pràctics preparats per avaluar la comprensió i el seguiment de les sessions magistrals 30% de la nota final
Altres  

Ús proactiu de l'aula virtual

5% de la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria