2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
C5
La integració dels continguts serà valorada a partir de la capacitat d’anàlisi, reflexió, crítica, problematització i qüestionament dels fenòmens socials i de la pràctica infermera que mostri l’estudiant mitjançant els exercicis proposats d'avaluació continuada.
Es realitzarà una prova objectiva.
20%
Seminaris
A2
A20
B3
C5
La integració dels continguts serà valorada a partir de la capacitat d’anàlisi, reflexió, crítica, problematització i qüestionament dels fenòmens socials i de la pràctica infermera que mostri l’estudiant mitjançant els exercicis proposats d'avaluació continuada. 40%
Pràctiques de camp/sortides
A20
B3
B8
Es realitzaran entre una i dues pràctiques de camp basades en l'aplicació del treball antropològic al terreny de la salut. 30%
Altres  

Es realitzaran presentacions orals d'alguna de les activitats d'avaluació continuada

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es seguirà modalitat d'avaluació continuada. L'alumne que no superi alguna de les proves a la primera convocatòria recuperarà l'activitat suspesa seguint la mateixa modalitat de prova i avaluació en la data assenyalada a l'inici del curs.