2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Distingir les situacions de gestació i part que impliquen dilemes ètics i la seva gestió en els aspectes de relació i legislació involucrats.
 A3 Reconèixer les necessitats emocionals de les dones i les criatures durant el procés salut-malaltia en la salut reproductiva i en el creixement fins a l'adolescència, considerant la seva repercussió en el grup familiar.
 A9 Analitzar les necessitats de les dones amb alteracions obstètriques i de les criatures amb problemes de salut en les seves dimensions física, psicològica i la seva repercussió en el context familiar.
Explicar les maneres d'intervenció en les situacions identificades en les dones i/o criatures distingint les que impliquen el rol infermer.
Aplicar procediments en relació a primers auxilis, mediació i valoració del dolor en les criatures.
 A19 Explicar el coneixement bàsic sobre les alteracions més freqüents en l'embaràs, part i puerperi incloent l'atenció i prevenció des d'una perspectiva holística.
Reconèixer signes i símptomes de les malalties més freqüents en les criatures incloent la prevenció
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat