2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Presentació de l'assignatura i exposició teòrica dels continguts
Pressa de contacte i recollida d'expectatives dels alumnes.
Sessió Magistral Classes magistrals participatives amb els continguts teòrics
Seminaris Exercicis en grup a l'aula de temes rellevants d'actualitat complementaris a la teoria.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Estudis de situacions pràctiques per aprofundir en les alteracions de la salut i els cuidatges d'infermeria.
Presentacions / exposicions Exposició oral a l'aula, d'un tema treballat.
Atenció personalitzada