2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
   Fonts d'informació
Bàsica

Aguilar Cordero, M.J. Tratado de enfermería infantil cuidados pediátricos. Madrid. Elsevier.2003
Didona, N A.; Marks MG.; Kumm, R.: Enfermería Maternal. México: McGraw-Hill Interamericana 1997

Garcés, B. Manual de procediments i tècniques d’infermeria pediàtrica. Tarragona. Servei de publicacions Universitat Rovira i Virgili. 1998

Mompart García, M.P. la enfermería viva. Actualizaciones. Madrid. DAE. 2006

Olds, S.; London,M.; Ladewing, P.;  Enfermeria Maternal I y II. Madrid: 2000

Pritchard, A.; Maldonald, P.; Williams Obstetricia. Barcelona: Salvat 2002
Seguranyes, G.; Enfermería maternal. Barcelona: Masson Salvat 2000
Behrman, KliegmaN, Jenson. Nelson Tratado de pediatría I y II. Madrid: McGraw-Hill- Interamericana: 2000
Waechter, E.H. Enfermería pediátrica I y II. Méjico: McGraw-Hill-Interamericana 1993
Wong, D.L. Enfermeria pediátrica. Madrid: Mosby/Doyma. 1995

 

Complementària

Es proporcionarà bibliografia específica.