2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Conèixer la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen a l'alimentació de l'home en el decurs de la història.
 A8 Conèixer les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment.
Realitzar valoracions de l'estat nutricional.
 A14 Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments.
Conèixer l'equilibri alimentari.
Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Posar en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa