2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
   Continguts
Tema Subtema
Unitat temàtica 1: Introducció Es defineixen el següents conceptes: nutrient, aliment, nutrició, alimentació, dietètica i dietoteràpia.
Relació entre salut i alimentació.
Breu repàs de la història de l'alimentació humana. Factors que incideixen en l'alimentació humana.
Unitat temàtica 2: Energia i nutrients En aquest apartat s'estudia el valor energètic dels nutrients, les necessitats energètiques de l'home i els factors que influeixen.
Es descriuen els diversos nutrients i elements que es troben en els aliments: glúcids, lípids, proteïnes, elements químics essencials, vitamines, aigua i electròlits, fibra vegetal.
Unitat temàtica 3: Els aliments Comprén la classificació dels diferents aliments segons el seu contingut nutritiu en grups d'aliments. S'estudien els aliments funcionals. Es fa referència també als antioxidants i els seus efectes sobre la salut
Unitat temàtica 4: Digestió i absorció dels constituents bàsics de la nutrició Macronutrients. Transport epitelial. Absorció d'aminoàcids, lípids i glúcids. Metabolisme dels àcids biliars.
Micronutrients. Vitamines hidrosolubles i liposolubles. Macrominerals (Ca, Mg) i oligoelements (Fe, Zn, Cu, Cr, Se, I, Mn)
Unitat temàtica 5: Malalties d’origen alimentari Per causes microbiològiques, biològiques i per altres causes.
Unitat temàtica 6: Interrelacions metabòliques Cicle dejú-alimentació. Interrelacions metabòliques dels teixits en diversos estats nutricionals i hormonals
Unitat temàtica 7: Alteracions de la ingesta Indicadors de malnutrició. Malnutrició per defecte (desnutrició) i per excés (sobrepès i obesitat). S’estudien també els diferents aspectes que permeten valorar l’estat nutricional de la persona.
Unitat temàtica 8: Equilibri alimentari Es descriuen les característiques de l'equilibri nutricional, el concepte de ració i racions recomanades.
Es contemplen les variacions de l'alimentació en les diferents etapes de la vida. L’activitat física i l’alimentació equilibrada.
Unitat temàtica 9: Higiene alimentaria Manipulació i conservació d’aliments.
Unitat temàtica 10: Conceptes bàsics sobre dietoteràpia. Valoració de l'estat nutritiu. Es descriuen les generalitats de la dietoteràpia: objectius de les dietes terapèutiques, dietes quantitatives i qualitatives, paràmetres nutricionals a modificar en les dietes terapèutiques, dietes progressives.