2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
A8
A14
15 19 34
Pràctiques a laboratoris
A2
A8
B1
C4
12 14 26
Treballs
A2
B1
C4
2 8 10
Presentacions / exposicions
C4
1 1 2
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
A2
A8
A14
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat