2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura. Pressa de contacte i recollida d'informació dels alumnes.
Sessió Magistral Exposició interactiva dels continguts de l'assignatura.
Pràctiques a laboratoris Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Tallers participatius i interactius amb posades en comú en grup reduït d'aspectes reballats, bé a través de l'observació, l'anàlisi o de la interrelació dels continguts aplicats.
S'organitzaran diferents activitats (exercicis, expressió en debats d'opinió reflexiva, lectures crítiques)i realització de tasques proposades.
Treballs Treball que realitza l'alumne en equip (grup aleatori petit) i l'exposició oral en classe.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes del treball realitzar en equip (prèvia presentació escrita)