2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Codi 18204110
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Segon Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
Adreça electrònica msagrario.acebedo@urv.cat
anamaria.borruel@urv.cat
africa.fortes@urv.cat
amparo.montoya@urv.cat
montserrat.pie@urv.cat
mariaaurora.gomez@urv.cat
carmen.ortega@urv.cat
mariafrancisca.isern@urv.cat
maria.brianso@urv.cat
mariamercedes.bertomeu@urv.cat
sergi.esteban@urv.cat
mariajose.castillo@urv.cat
Professors/es
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
BORRUEL LLOVERA, ANA MARIA
FORTES DEL VALLE, MARIA ÁFRICA
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
PIÉ SALVAT, MONTSERRAT
GÓMEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA AURORA
ORTEGA SEGURA, CARMEN
ISERN CATALÀ, MARIA FRANCISCA
BRIANSÓ FLORENCIO, MARÍA
BERTOMEU TREMOL, MARIA MERCEDES
ESTEBAN ALCANTARA, SERGI
CASTILLO CEPERO, MARIA JOSE
Web
Informació rellevant Es tracta d’una assignatura obligatòria de caràcter pràctic clínic, que té com a objectiu que l’alumne desenvolupi competències en relació a tenir cura de les persones y família hospitalitzades. Al llarg de les diferents experiències, l’estudiant va progressivament capacitant-se per mobilitzar recursos que li permetin analitzar i comprendre els contextos presents en qualsevol situació de cuidatges: el context de la persona, el context de la professió i el context de la unitat on es desenvolupa l’acció dels cuidatges.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent