2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES COMUNITÀRIES I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
Valorar la responsabilitat ètic-legal de la delegació a altres membres de l'equip sanitari, delegant sota supervisió
 A5.3 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A6 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A8.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextes d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
 A8.3 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A12 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A13 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambiental
Identificar la necessitat de la gestió de qualitat en les cures d'infermeria
 A16.1 Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A16.2 Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A16.3 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A16.4 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A16.5 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A16.6 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A16.7 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
 A16.8 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A17.3 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar la capacitat de liderar la planificació de cures i treballar en equip
 A17.4 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A18.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Aplicar el codi deontològic i els principis ètics-legals de la infermeria
 A18.2 Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Reconèixer les pròpies actituds i la seva influència en el procés de cures, valorant les conseqüències de les seves decisions
 A19.1 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a ells mateixos i a nivell mediambienta
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A19.2 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
 A19.3 Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
 A19.4 Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
Utilitzar els plans de cures i els diferents sistemes de registre
 A19.5 Aplicar les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat
Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
 A19.7 Desenvolupar actituds i habilitats de comunicació necessàries per establir una relació terapèutica efectiva i de qualitat
Participar en programes de salut i sociosanitaris (cures, informació, educació ...)
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge