2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Pràctiques clíniques
A1
A2
A3
A4
A6
A9
A11
A12
A13
A14
A15
A19
A21
A22
A24
B2
B4
80 90 170
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1
A6
A9
A11
A24
B2
B4
0 32 32
Seminaris
A1
A6
A9
A22
A24
B2
B4
15 0 15
Atenció personalitzada
A6
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat