2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES HOSPITALÀRIES I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 0 3
Pràctiques clíniques
A1
A2
A4
A7
A8
A11
A13
A14
A19
A27
A29
B1
B5
170 0 170
Portafolis/ Carpeta d’aprenentatge
A4
A7
A8
A11
A22
1 32 33
Seminaris
A1
A7
A9
A11
A22
A23
B1
B4
B5
10 10 20
Atenció personalitzada
2 2 4
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat