2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció: qüestions conceptuals en l´ús de la metodologia cualitativa. Teoria, metodología, técniques. Mètodes científics i aproximacions teòriques i metodológiques en infermeria. Positivisme i naturalisme. Quantitativisme vs Qualitativisme. Experiències d’investigació qualitativa em infermeria.
2.- Aspectes bàsics sobre els métodes. El métode etnogràfic, la teoría fundamentada, la fenomenologia i el interaccionisme simbòlic.
3.- Programar la investigació. Disseny, projecte i pla de recerca. Seleció del tema i formulació del problema. Objectius i hipótesis. Metodologia i selecció de tècniques i instruments cualitatius (observación participant, entrevistes etnogràfiques en profunditat, entrevistes amb orientació biogràfica, grups focals, etc.). Treball de camp. Les etnografies ràpides.
4.- Organitzar la informació. Fitxes i anotacions. Clasificació, categorització i codificació de dades.
5.- L’anàlisi de les dades. De lo empíric a lo teòric: la construcció de coneixement. Comprensió, descripció i interpretació.
6.- Comunicació i difusió de resultats. L’art d’escriure: estils i tècnica. La comunicació oral: parlar i callar. La informació necessària i la indispensable.