2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dirigides a la presentació general de l'assignatura i a prendre contacte amb els interessos dels estudiants
Sessió Magistral Exposició interactiva i participativa dels principals continguts e l'assignatura
Presentacions / exposicions Presentació dels aspectes més rellevants del projecte de recerca dissenyat
Atenció personalitzada Assessorament presencial o virtual, individual o en grup, sobre l'elaboració del projecte de recerca i altres aspectes relatius a l'assignatura