2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA A INFERMERIA
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ/18234008


 
Altres comentaris
Els/les estudiants que no realitzin els treballs de seminaris o laboratoris no podran presentar-se a l'examen (prova tipus test i amb pregunta curta). Per a superar l'assignatura totes les entregues i l'examen hauran de tenir una nota >o = a 5. En la 2a convocatòria de l'assignatura els alumnes hauran de lliurar els treballs derivats dels seminaris i els laboratoris i presentar-se a fer una prova objectiva de pregunta curta o tipus test. Per a superar l'assignatura totes les entregues i l'examen hauran de tenir una nota > o = a 5. Aquesta guia és orientativa i pot estar subjecta a modificacions que seran informades prèviament a l'aula d'acord amb l'article 21 de la Normativa Acadèmica