2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Codi 18204206
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
MATEU GIL, MARÍA LUISA
Adreça electrònica
Professors/es
Web http://http://www.eui.urv.cat/estudiants/mobilitat.html
Informació rellevant La Facultat té establerts convenis de cooperació amb Institucions de diferents països des de l'any 1991 i hem anat ampliant tant amb nombre de països com en programes, que van dirigits a estudiants d'Infermeria per conèixer altres cultures del cuidar i enriquir la nostra pròpia, així com possibilitar l'intercanvi d'alumnes de forma bilateral amb les Institucions amb les que cooperem.
Aquesta assignatura sols pot ser matriculada pels estudiants que participen en un programa de mobilitat i prèvia autorització del/de la coordinador/a de mobilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent