2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (2009)
 Assignatures
  MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) MALALTS TERMINALS I CURES PAL·LIATIVES Codi 18204214
Ensenyament
Grau d'Infermeria (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
Adreça electrònica mariajesus.aguaron@urv.cat
Professors/es
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
Web
Informació rellevant Les cures pal·liatives tenen com a objectiu fomentar la promoció del confort i la qualitat de vida de malalts i familiars, mitjançant el control del dolor i altres símptomes. El suport emocional, la comunicació emocional i el treball en equip.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent